Onze privacyverklaring

Om jouw reis goed te kunnen regelen, hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat je graag wilt weten hoe we met jouw gegevens omgaan en waar we ze voor gebruiken. Om je inzicht te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. hebben we deze privacy verklaring opgesteld. We raden je aan deze privacy verklaring zorgvuldig door te nemen.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Che voetbalreizen en stedentrips aan (hierna te noemen “Che”). Che is statutair gevestigd te Veenendaal aan de JPC Leinweberstraat 4-02 (3905 EJ), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80650392 en draagt de naam Che voetbalreizen en stedentrips. Beleef barca en Beleef futbol zijn handelsnamen van Che. Che is per e-mail te bereiken via info@beleefbarca.nl en telefonisch via 062501067.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Che omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geven we in deze privacy verklaring aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Che behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-10-2021.

Informatie over de verwerkingen

Bij Che doen we er alles aan om te voldoen aan de eisen van de privacy wetgeving. Alle gegevens die door jou zijn verstrekt zullen wij zorgvuldig behandelen en blijven strikt vertrouwelijk. Al jouw persoonlijke gegevens die je met ons zullen nooit worden gedeeld met of verkocht worden aan andere partijen, behalve als dit wettelijk verplicht is of met uitzondering van partijen waarbij uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door jou geboekte reis. De persoonsgegevens worden voor een termijn van die niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, opgeslagen

Verwerking van jouw gegevens

Het verwerken van de door jouw verstrekte gegevens is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten;
 • Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen;
 • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het algemeen belang.
 • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van Verantwoordelijke.

Che verwerkt de gegevens voor verschillende doeleinden. De gegevens die we verwerken kunnen zijn:

 • naam
 • adresgegevens
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • betaalgegevens
 • paspoort- en identiteitskaart gegevens
 • gezondheidsgegevens
 • reisvoorkeuren

De gegevens gebruiken we voor verschillende doeleinden.

Reis

Voor de uitvoering van jouw boeking hebben we gegevens van je nodig. Che verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel het maken van een voorstel of het maken van een boeking. Voor het verwerken van je boeking zijn we genoodzaakt persoonlijke gegevens te delen met andere partijen zoals autoriteiten, luchtvaartmaatschappijen, touroperators, busmaatschappijen, hotels, organisatoren van excursies, autoverhuurbedrijven. We geven uw gegevens niet door aan andere partijen voor marketingdoeleinden tenzij u ermee instemt dat wij dit doen.

Marketing

Om op de hoogte te blijven van onze nieuwtjes, aanbiedingen en acties kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrief door op afmelden te klikken in onze mails of door een mailtje naar ons te sturen.

Klantenservice

Om je te kunnen helpen bij vragen, reacties en om klachten te behandelen, kunnen we gegevens van je noteren.

Cookies

Che maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Che bezoekt, verzamelen we basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Chee om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Che. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Che is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Che raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Che zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf die de hosting van de website van Che verzorgt. Tevens verwerkt Che persoonsgegevens met leveranciers en partners als luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoersbedrijven.. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Che.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Che op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Che te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van jouw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Che te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@beleefbarca.nl of telefonisch via 062501067.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@beleefbarca.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).